Dnes je:
Novinky a události

Zkvalitnění našich služeb
V souvislosti s technickým pokrokem spol...

Nový pes
Nový pes Ben prošel výcvikovým seminářem...

Certifikace strážných
Novelou živnostenského zákona, provedeno...

Udělení koncese na dobu neurčitou
Na základě zákona č.155/2010 Sb. jsme sp...

Certifikace strážných

Orientační obrázek certifikátu strážnýchNovelou živnostenského zákona, provedenou zákonem č. 274/2008 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2009, byly zásadním způsobem upraveny podmínky pro získání živnostenského oprávnění a provozování koncesovaných živností "Ostraha majetku a osob" - zákon ukládá povinnost prokazovat bezúhonnost a odbornou způsobilost podnikatelů i kvalifikaci jejich zaměstnanců. Tyto doklady musí podnikatelé předložit příslušnému živnostenskému úřadu nejpozději 31. 7. 2012, a to dle zákona č. 155/2010 Sb. (čl. VIII Přechodná ustanovení). Naše agentura takto již učinila - viz Uznání koncese na dobu neurčitou.