Dnes je:
Novinky a události

Zkvalitnění našich služeb
V souvislosti s technickým pokrokem spol...

Nový pes
Nový pes Ben prošel výcvikovým seminářem...

Certifikace strážných
Novelou živnostenského zákona, provedeno...

Bezpečnostní služby

- poskytování komplexních bezpečnostních služeb
- zpracování bezpečnostní analýzy
- zpracování bezpečnostních směrnic
- obsluha poplachových systémů
- nainstalování čipových senzorů a jejich následná obsluha
- poskytování služeb požární ochrany (PO)
- zajišťování oblasti BOZP
- kontrola úrovně BOZP, stavu technických prostředků, stavu pracovišť s cílem odstranění rizik a rizikových faktorů
- dodržování předpisů BOZP zaměstnanci
- při výskytu rizikových faktorů(hluk,chemikálie,lasery-práce s nimi) zabezpečení jejich měření a vyhodnocování
- při mimořádných událostech spolupráce se všemi záchrannými složkami
- zajišťování funkce velitele objektu
- poskytování služeb psovoda