Dnes je:
Novinky a události

Zkvalitnění našich služeb
V souvislosti s technickým pokrokem spol...

Nový pes
Nový pes Ben prošel výcvikovým seminářem...

Certifikace strážných
Novelou živnostenského zákona, provedeno...

Martina Růžičková s. r. o.

podniky zajišťující ochranu majetku a osob se sídlem Praha 1,Na Poříčí 1060/ 39

Předmětem činnosti naší firmy je poskytování komplexních bezpečnostních služeb. Pro našeho zákazníka zpracováváme bezpečnostní analýzu s návrhy řešení ostrahy a ochrany, zabezpečujeme realizaci příslušné smluvně dohodnuté varianty. Podle požadavků a potřeb zákazníka jsme schopni operativně připravit řešení daného úkolu a diskrétně zajistit jeho splnění. Konkrétní návrh je však možno vypracovat po seznámení se s reálnou bezpečnostní situací Vaší firmy, popřípadě s Vašimi dalšími požadavky. Pro takovou eventualitu se současně zavazujeme, veškeré informace, které bychom o Vaší firmě v rámci bezpečnostní analýzy získali, považovat za přísně důvěrné a to i v případě, že by mezi našimi subjekty nedošlo k následnému uzavření hospodářské smlouvy.

K zabezpečení objektu je vždy vypracována analýza bezpečnostní situace, kterou konzultujeme s odpovědnými pracovníky ze strany zákazníka. Na podkladě této analýzy navrhujeme i případná jiná alternativní řešení z důvodu úspor a kvality střežení. Jako alternativní řešení navrhujeme popřípadě kombinaci osobní ostrahy s použitím prostředků elektronického střežení.V oblasti instalace elektronického střežení spolupracujeme se specializovanou firmou Securitech systems Cz s.r.o a Securitech Trading Cz s.r.o. Po vzájemné dohodě o systému ochrany vypracujeme pravidla střežení vlastního objektu(směrnice), která jsou rozpracována až na jednotlivá stanoviště.

Tento materiál dle požadavků zákazníka může rovněž obsahovat požární prevenci, požární směrnice, obsluhu poplachových systémů a pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, popřípadě další požadované činnosti (např.spojování telefonických hovorů,přebírání faxových záznamů, jednoduchá obsluha některých zařízení podle potřeb zákazníka, kontrolu dodržování pravidel provozu na komunikacích uvnitř objektu,atd.)

Do bezpečnostní analýzy,která je návrhem vlastní činnosti v závěru předkládáme cenový objem na jeden měsíc střežení. O finanční náročnosti jsem do určité míry připraveni jednat tak, aby došlo k vzájemné dohodě, která by byla zajímavá pro obě strany.